Het beheer van uw onroerend goedportefeuille brengt u onder bij ter Riet Makelaars.

Binnen ons kantoor worden de administratieve, financiële en bestuurlijke activiteiten van verschillende verenigingen van eigenaren uitgevoerd. Verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen binnen een VvE is de VvE-beheerder, die tevens op de ledenvergaderingen aanwezig is. De VvE-beheerder wordt hierin bijgestaan door administratief en technisch medewerkers.

Voor de directe contacten op onderhoudsgebied werken wij lokaal samen met derden, die namens ter Riet Makelaars, voor de VvE kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten. Kosten voor deze derden zijn in de beheerfee inbegrepen.

Voor de omschrijving van de werkzaamheden, welke in de standaardaanbieding zijn opgenomen, wordt verwezen naar het document "algemene diensten en bevoegdheden".

Naast de genoemde standaardtaken kunnen we een op maat gesneden vorm van beheer aanbieden, welke tevoren met de verschillende verenigingen wordt doorgesproken en vastgelegd.

Er is momenteel ruimte om onze beheerportefeuille uit te breiden. Mocht uw VVE interesse hebben dan maken wij graag een afspraak met de voorzitter voor een  oriënterend gesprek. Onze relatief kleine organisatie is zeker in staat een scherpe offerte uit te brengen. Dankzij onze gedegen kennis en ervaring in de makelaardij kunnen wij u optimaal adviseren bij het beheer van uw bestaande onroerend goedportefeuille en bij de evt. uitbreiding ervan.

Belangrijkste voordelen
     - Aandacht en ervaring
     - Lage commissie

Aandacht en ervaring
Heel belangrijk bij het beheer van onroerend goed is dat het pand door de huurder goed wordt onderhouden. Dat mag misschien een open deur zijn, maar als men deze stelregel niet constant hanteert, verpaupert uw bezit snel. Het is een natuurlijk gegeven dat de huurder vaak probeert zijn inspanningen zo laag mogelijk te houden, omdat hij "toch geen eigenaar is". Hij laat het dan liever op groot onderhoud aankomen, waarvoor hij dan niet aansprakelijk is. Dus hier is vanuit de eigenaar aandacht noodzakelijk. En hier heeft niet iedere eigenaar zin in en tijd voor. Wij nemen u deze zorg graag uit handen en zullen proberen met uw huurders zo om te gaan dat zij hun taken niet verwaarlozen, zodat uw rendement gewaarborgd blijft. 

Lage commissie
Voor een kleine overhead kunnen wij ook voor het Beheer een concurrerende offerte uitbrengen. Het is moeilijk om daar getallen voor te noemen omdat dit zeer afhankelijk is van de ligging en omvang van de verschillende objecten. Maar dat wij uiteindelijk voordeliger zijn dan collega's is zeker.