Voorzieningen binnen Parkflat "Arendsburght"
·        Bibliotheekcommissie
·        Brandpreventiecommissie
·        Ontspanningscommissie/Platform
·        SRV-winkelwagen: maandag en donderdagavond, tel. 5214861
·        Bloemenman: donderdag van 11.15-12.301uur in de hal
·        Kaas"vak"man: woensdag van 16.30-17.00 uur, voor de ingang
·        Kapsalon: donderdag van 8.30-12.30 uur op de 11e etage,
         tel. 3553615
·        Pedicure: op afspraak
·        Koffieuurtje/sjoelen: Donderdag van 10.30-12.00 uur in de
         recreatiezaal,
·        Jeu de boule: in de tuin aan de westzijde.
·        Teken- en Schilderclub:5
·        Biljartclub
·        Bewegingsoefeningen, maandag van 10.45-11.30 in de
         recreatiezaal
·        Kantoor: Voor postzegels, buskaarten, fotokopieën en
         prentbriefkaarten van Parkflat "Arendsburght" kunt u dagelijks 
         terecht. Kantoortijden zijn van ma t/m donderdag van 8.30-13.30 uur.

 

Op kantoor van Parkflat Arendsburght ligt een "Zorgmap" ter informatie op het gebied van zorg en hulpmiddelen. Bezoek uitsluitend tijdens het spreekuur of op afspraak.

Andere nuttige instellingen
a.       Stichting Ouderen Beraad Apeldoorn (S.O.B.A), voor info tel. 5333538
b.       Taxibus: Voor gehandicapten en allen die 65 jaar en ouder zijn.
          Aanvraagformulier bij gemeentehuis en bibliotheek. Voor info en
          aanmelding: Zorgloket Apeldoorn, tel. 5802002
c.       Klussendienst: tel. 3563040
d.       Stichting Vrijwillige Hulpdienst "De Kap", Veldhuisstraat 35,
          7311 PG Apeldoorn, tel. 5211794